Voeding

Uw kindje wordt verondersteld thuis reeds ontbeten te hebben, ook bij flesvoeding. U brengt het aantal flesvoedingen: flesjes gevuld met water en  het melkpoeder (in apart potje of verpakking) van thuis mee. De flesjes worden vlak voor de voeding bereid in de crèche. Voorzie de flessen van de naam van uw kindje.

Het tienuurtje, middagmaal (dat vers wordt bereid) en het vieruurtje zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. Wanneer uw kindje bepaalde voedingsmiddelen (nog) niet mag eten meldt u dit aan de kinderbegeleiders.